Spoštovani starši!

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo nam je v sodelovanju z NIJZ (dopis št. 1812- 1244/2020-2 (346))  posredoval dne 28. 5. 2020 okrožnico v zadevi: Nadaljnje sproščanje ukrepov na področju predšolskega varstva glede organizacije dela v vrtcih od 1. 6. 2020 dalje.

  1. Od 1. 6. 2020 dalje bodo v posamezne skupine vključeni vsi vpisani otroci, tako, da bodo vsi oddelki vrtcev delovali v skladu z veljavnimi normativi, kot jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.

V tej fazi odprtja vrtcev, bo tveganje za širjenje Covid-19 višje kot v prvi fazi, zato moramo dosledno izvajati priporočene ukrepe in varovati svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih.

Ostaja ukrep – zagotavljanje zadostne fizične distance in dosledno izvajanje higienskih ukrepov ki so veljali do sedaj ob prihodu v vrtec, vstopanju in gibanju po vrtcu (glej predhodno obvestilo na spletni strani vrtca).

Otroci bodo v svojih skupinah in se v času trajanja ukrepov, zjutraj in popoldan ne bodo združevali. S tem bomo dosegli manjše število stikov med njimi.

Ob ponovnem vstopu v vrtec naj otroci prinesejo podpisano izjavo: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 – Priloga 1.

Izjava staršev pred vstopom otroka v vrte – Priloga 1

  1. Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru predložila že tretji interventni zakon, v katerem je med drugim predvidena tudi oprostitev plačila staršev za otroke, ki od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne bodo obiskovali vrtca.

Predlog zakona mora potrditi še Državni zbor.

Iskreno se vam zahvaljujemo in prosimo za razumevanje ter dobro sodelovanje v času ki prihaja.

Hoče; 29. 5. 2020

Pripravila:

Pomočnica ravnatelja:  Marija Trpin                              Ravnatelj: Alojz Velički

(Skupno 262 obiskov, današnjih obiskov 1)